Notiser

Lärkans 100-års studenter (Abi -82) firade 30-års fest med buller och bang i Lärkan den 21.9.2012.

Rektor Magnus Westerlund presenterade mycket uppskattat den stiligt moderniserade skolan och berättade hur Lärkan fungerar 2012, dvs 30 år efter vår dimission. Dessutom fick vi se och roliga bildhälsningar från 1980-talet. Kvällen fortsatte med en underhållande bildkavalkad från 1979-82 sett från elevernas synvinkel, inkluderande klassresor, bänkskuddardagar etc…

Vi avtackade rektor Magnus Westerlund och vår så omtyckta skola med en av Hans-Peter Holmsten målad akvarell (med motiv från skolgården). Kvällen fortsatte vi med en gemytlig middag på Musta Hevonen och med årets finaste efterfest i stadens centrum. Kvällen var synnerligen lyckad och stort uppskattad. Det önskades att träffarna framledes skulle ordnas oftare.

//Abi -82
Se bilderna

En 35-års studentträff

Studenterna av 1976 har som tradition att samlas tredje lördagen i maj vart femte år. Hela 19 av 29 ställde upp i Havel kabinetten i restaurang Vltava lördagen den 21 maj 2011 (tre har lämnat oss för gott). Kullen var bland de sista pojkklasserna från skolan. Klas Weckman gick igenom våra lärares öden. Av lärarna från 1967, då klassen började i Nya svenska läroverket, finns inte många kvar i livet. Men de är inte alls bortglömda. Genomgången varvades med anekdoter på de flesta av dem. Även sådana man inte hört tidigare eller glömt under åren och många sådana som inte kan återges i skrift. Vi tog del av ett antal fotografier från skoltiden och bänkskuddardagen framför allt. År 1967 var klassens storlek 40 elever! Följande läsår delades man i två klasser. Från det första klassfotot kunde man räkna ut att av nämnda 40 skrev 18 studenten nio år senare. De övriga stannade inte alla på klassen. En del lämnade skolan efter genomgången mellanskola och några flyttade till annan ort under åren. Kamratförbundets nya hemsida presenterades. Hoppas detta resulterar i nya aktiva medlemmar som även kommer ihåg att betala medlemsavgiften. Under kaffet lyssnade vi till en låt från Henrik Huldens senaste skiva (han var bland de som inte kunde ställa upp). Huruvida detta sporrade de närvarande att köpa skivan återstår att se. Efter sex timmar måste man lämna kabinetten men de tappraste orkade sitta ännu några ytterligare timmar i restaurangens andra utrymmen. Vi ser fram emot tredje lördagen i maj 2016!

//Lars Henriksson

Lärkans studenter, årgång 1969

Här har jag börjat samla klassfoton och foton från klassträffarna vi haft vart 5 år sedan 1989. Inte för att de skulle innehålla material av allmänt intresse, utan för att detta är det enklaste medel jag har till förfogande.

År 2009 firade vi att vi blivit 40 år äldre än när vi skrev studenten!

//Lars Henriksson

Fotografierna