Kamratförbundet Lärkorna

Kamratförbundets ändamål

Ändamålet för Kamratförbundet är att sammanföra forna elever från Lärkan och upprätthålla kontakter mellan dem och skolan, samt föra traditionen vidare.

Som medlemmar antas automatiskt alla, som anmäler sitt intresse, oberoende hur länge man gått i skolan. Kamratförbundet är inte en studentförening. Dessutom kan förtjänt lärare eller person, som visat synnerligt intresse för skolan eller förbundets verksamhet väljas till medlem.

Styrelsen består av nio medlemmar, varav 3 ersätts varje år för att åstadkomma en cirkulation och motverka klickbildning och förgubb/-gumning.

Ekonomiskt strävar Kamratförbundet till att täcka sina egna kostnader och inte fungera som ett ekonomiskt stöd för Lärkan. Dessa funktioner handhas av Sällskapet Smågossarna r.f. och Lärkans föräldraförening. Medlemsavgiften skall inte vara betungande för någon och har hållits på en låg nivå.

 

Kallelse till ordnarie föreningsmöte 2019

Medlemmarna i Kamratförbundet kallas till ordinarie föreningsmöte på Hanaholmen onsdagen den 15 maj 2019 kl 18.00. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt styrelsens förslag till nya stadgar. Förslaget till stadgar finns till påseende här

Efter mötet bjuds deltagarna på en lätt supé och Hanaholmens VD Gunvor Kronman talar under rubriken ”Hanaholmens verksamhet och samarbete mellan Finland och Sverige”. Gemensam transport ordnas vid behov. Anmälan till supén senast 12.5 här

Styrelsen