Kamratförbundet Lärkorna

Kamratförbundets ändamål

Ändamålet för Kamratförbundet är att sammanföra forna elever från Lärkan och upprätthålla kontakter mellan dem och skolan, samt föra traditionen vidare.

Som medlemmar antas automatiskt alla, som anmäler sitt intresse, oberoende hur länge man gått i skolan. Kamratförbundet är inte en studentförening. Dessutom kan förtjänt lärare eller person, som visat synnerligt intresse för skolan eller förbundets verksamhet väljas till medlem.

Styrelsen består av nio medlemmar, varav 3 ersätts varje år för att åstadkomma en cirkulation och motverka klickbildning och förgubb/-gumning.

Ekonomiskt strävar Kamratförbundet till att täcka sina egna kostnader och inte fungera som ett ekonomiskt stöd för Lärkan. Dessa funktioner handhas av Sällskapet Smågossarna r.f. och Lärkans föräldraförening. Medlemsavgiften skall inte vara betungande för någon och har hållits på en låg nivå.

Vinprovning - Favorit i repris

Tack vare omtyckt program på höstsitsen förra året välkomnar Kamratförbundet Lärkorna sina medlemmar på höstträff i vinets tecken. Träffen ordnas måndagen den 5 november 2018 kl 18 på Gran Delicato Wine Bar, Albertsgatan 31.
 
Kom och umgås med gamla skolkamrater och lär dig mera om viner från det  starkt uppåtgående vinlandet Grekland.
 
Krögaren Dimitrios Himonas berättar (på svenska) om de grekiska viner vi smakar på. Det bjuds på tilltugg och kvällen rundas av med en god överraskning. Anmälan sker via detta elektroniska formulär. Vänligen observera att det finns begränsat antal platser. Anmälan bekräftas genom betalning av deltagaravgiften på 10 euro senast 24.10.2018

Kontonummer: FI59 4055 1020 1847 70
Kontohavare: Kamratförbundet Lärkorna
Summa: 10 euro
Meddelande: höstträff + namn

Kom även ihåg att betala din medlemsavgift