Kamratförbundet Lärkorna

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

 

Medlemmarna i Kamratförbundet Lärkorna r.f. kallas till ordinarie årsmöte onsdagen den 17 juni klockan 18 på Odd Fellows, Bulevarden 11 A 4, 00120 Helsingfors. På grund av pandemiläget behandlas enbart stadgeenliga ärenden, inget annat program ordnas denna gång. Ingen servering.

 

I tur att avgå från styrelsen är Hans Weckman, Michaela Raatikainen och Andreas Stenius. Styrelsens förslag är att antalet medlemmar av styrelsen fastställs till 8 och att Axel Idström samt Alexander Seppälä inväljs som nya medlemmar.

 

Styrelsen

 

Kamratförbundets ändamål

Ändamålet för Kamratförbundet är att sammanföra forna elever från Lärkan och upprätthålla kontakter mellan dem och skolan, samt föra traditionen vidare.

Som medlemmar antas automatiskt alla, som anmäler sitt intresse, oberoende hur länge man gått i skolan. Kamratförbundet är inte en studentförening. Dessutom kan förtjänt lärare eller person, som visat synnerligt intresse för skolan eller förbundets verksamhet väljas till medlem.

Styrelsen består av nio medlemmar, varav 3 ersätts varje år för att åstadkomma en cirkulation och motverka klickbildning och förgubb/-gumning.

Ekonomiskt strävar Kamratförbundet till att täcka sina egna kostnader och inte fungera som ett ekonomiskt stöd för Lärkan. Dessa funktioner handhas av Sällskapet Smågossarna r.f. och Lärkans föräldraförening. Medlemsavgiften skall inte vara betungande för någon och har hållits på en låg nivå.