Kamratförbundet Lärkorna

Kamratförbundet Lärkorna på Svenska Teatern

Kamratförbundets traditionella kamratträff hålls onsdag 20.11.2019 börjande kl 17 på Svenska Teatern (samling vid biljettkassan). Lärkan och skådespelaren Riko Eklundh guidar oss i teaterhuset och berättar om teaterns verksamhet. Efter rundvandringen vandrar vi över Södra Esplanaden till nya restaurant Alexandersplats för en bit mat och lite dryck.

Anmälan sker via detta elektroniska formulär. Vänligen observera att antalet deltagare är begränsat till 30. Anmälan bekräftas genom betalning av deltagaravgiften på 15 euro senast 13.11.2019

 
Kontonummer: FI59 4055 1020 1847 70
Kontohavare: Kamratförbundet Lärkorna

Summa: 15 euro
Meddelande: höstträff + namn

 

Kamratförbundets ändamål

Ändamålet för Kamratförbundet är att sammanföra forna elever från Lärkan och upprätthålla kontakter mellan dem och skolan, samt föra traditionen vidare.

Som medlemmar antas automatiskt alla, som anmäler sitt intresse, oberoende hur länge man gått i skolan. Kamratförbundet är inte en studentförening. Dessutom kan förtjänt lärare eller person, som visat synnerligt intresse för skolan eller förbundets verksamhet väljas till medlem.

Styrelsen består av nio medlemmar, varav 3 ersätts varje år för att åstadkomma en cirkulation och motverka klickbildning och förgubb/-gumning.

Ekonomiskt strävar Kamratförbundet till att täcka sina egna kostnader och inte fungera som ett ekonomiskt stöd för Lärkan. Dessa funktioner handhas av Sällskapet Smågossarna r.f. och Lärkans föräldraförening. Medlemsavgiften skall inte vara betungande för någon och har hållits på en låg nivå.