Kamratförbundet Lärkorna

Kamratförbundets ändamål

Ändamålet för Kamratförbundet är att sammanföra forna elever från Lärkan och upprätthålla kontakter mellan dem och skolan, samt föra traditionen vidare.

Som medlemmar antas automatiskt alla, som anmäler sitt intresse, oberoende hur länge man gått i skolan. Kamratförbundet är inte en studentförening. Dessutom kan förtjänt lärare eller person, som visat synnerligt intresse för skolan eller förbundets verksamhet väljas till medlem.

Styrelsen består av nio medlemmar, varav 3 ersätts varje år för att åstadkomma en cirkulation och motverka klickbildning och förgubb/-gumning.

Ekonomiskt strävar Kamratförbundet till att täcka sina egna kostnader och inte fungera som ett ekonomiskt stöd för Lärkan. Dessa funktioner handhas av Sällskapet Smågossarna r.f. och Lärkans föräldraförening. Medlemsavgiften skall inte vara betungande för någon och har hållits på en låg nivå.

Våren 2018

Kamratsits och årsmöte 16.5.2018

Kamratförbundet Lärkorna håller årsmöte onsdagen den 16.5.2018 kl. 18.00 på Gymnasiet Lärkan, Stormyrvägen 22. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Styrelsen har förberett ett förslag på den kommande styrelsen.

 

Efter årsmötet talar lektorn i finansiering vid Arcada, Andreas Stenius, kring rubriken ”PSD2, MiFID, Bitcoins och robothandel – vad händer riktigt i finanssektorn?”. 

 

Efter årsmötet och föredraget bjuder KFL på vin och en saltig bit. För att kunna beräkna mat och dryck ber vi er vänligen att anmäla om ert deltagande och eventuella allergier senast fredagen 11.5.2018 via anmälningsformuläret eller per telefon till Ronja Nordlin +358 5053 772 53.