Medlemsavgifterna är följande

Årsmedlem 15 €

Abiturient 5 € (om du blev student för mindre än två år sedan)

Ständig medlem 150 € (engångsavgift, betalas endast en gång)

Betalningsuppgifterna är följande:

Mottagare: Kamratförbundet Lärkorna r.f.
Kontonummer: FI59 4055 1020 1847 70
Meddelande: Medlemsavgift (år och ert namn)

BIC = HELSFIHH